Overleg

Denk- en beslisoverleg

Semestrieel overleg voor hoofdbesturen en jeugdbesturen/trainers


Trainersoverleg

Regulier overleg om voor te bereiden en te evalueren


In 2022-2023 organiseerden we 7 overlegmomenten om een gezamenlijk meerjarenplan rond het thema trainers te maken.
De eindpresentatie voor de hoofdbesturen vind je hier.
Geïnteresseerden kunnen info opvragen via info@jeugdsportnetzk.be